برای ثبت شکایت از آورده های خانه و آشپزخانه حاجی زاده میتوانید به راه های زیر مراجعه کنید:

۱- تماس با شماره
09151119524

۲- ارسال ایمیل به

info@permia7.ir

3- مراجعه به فروشگاه (ایران – خراسان رضوی – مشهد – نبش خیام شمالی 63 – پلاک 15)