برای ثبت شکایت از آورده های خانه و آشپزخانه حاجی زاده میتوانید به راه های زیر مراجعه کنید:

۱- تماس با شماره های زیر
09151118953 و 09037683999

۲- ارسال ایمیل به

permia4@yahoo.com

3- مراجعه به فروشگاه (خراسان رضوی – مشهد – نبش خیام شمالی 63 – پلاک 15)